Oblast administrativně – správní

  • vedení evidence vlastníků bytových
  • zajišťování evidence administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu
  • provádění změn souvisejících s vlastnictvím jednotek, aktualizace stávajících záznamů hlášených jednotlivými vlastníky v evidenci
  • spolupráce s Českou poštou v oblasti služby SIPOpro výběr plateb od vlastníků jednotek, komunikace s Českou poštou s.p., zajišťování provádění změn v předpisech plateb vlastníků jednotek