Oblast ekonomická – účetní

  • vedení řádného samostatného účetnictví právního subjektu – společenství vlastníků jednotek v souladu s příslušnými právními předpisy
  • předpisy záloh na úhradu nákladů spojených se správou budovy, sledování plateb měsíčních záloh jednotlivými vlastníky jednotek
  • předávání upomínek případným dlužníkům,
  • vyhotovení a doručení předpisů – evidenčních listů včetně stanovených měsíčních záloh na úhradu služebv souladu s platnými právními předpisy pro bytové a nebytové prostory,
  • provádění vyúčtováníveškerých nákladů na úhradu služeb spojených s užíváním bytových jednotek v souladu s platnými předpisy
  • vypořádání soupisu přeplatků a nedoplatků jednotlivých vlastníků z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek, (vypracování příkazu k výplatě přeplatků, příp. složenek k úhradě přeplatků i nedoplatků),
  • evidence neplatičů – příprava pro případné vymáhání dlužných plateb
  • správa případného úvěru, včetně evidence povinných termínů dle smluv o dotaci, apod.