Ostatní – finance, poradenství

  • platby záloh na služby spojené s užíváním jednotky a dlouhodobého příspěvku na správu domu budou prováděny prostřednictvím inkasního střediska České pošty – SIPO na běžný účet SVJ , nebo trvalým příkazem jednotlivých vlastníků v jejich bance, příp. prostřednictvím složenky
  • přístup k bankovnímu účtu SVJ většinou obdržíme v pasivní formě, tozn. nahlížení na účet klienta, generování výpisů, případně příprava bankovních převodů pro autorizaci odpovědným osobám – dle dodavatelských faktur či smluv, samozřejmá je i písemná forma zmiňované činnosti
  • jiná forma přístupu k bankovnímu účtu pouze dle dohody se zástupci SVJ
  • poradenství při uzavírání smluv s dodavateli služeb, příp. smluv o dílo, smluv o pronájmu společných či nebytových prostor, apod.
  • pomoc při organizaci schůzí Shromáždění aj.