Ostatní

  • zajištění služeb spojených s prováděnímodpočtů (včetně radiových dálkových) měřidel teplé a studené vody, a dále měřidel tepla, a přípravy podkladů pro vyúčtování záloh na služby
  • zpracování mzdové a personální agendy
  • zajištění právních služeb, příp. znalců tepelného a energetického poradenství, autorizovaného stavebního technika, činnosti dle energetického zákona podléhající licenci,
  • ostatní činnosti v rozsahu dle požadavku společenství vlastníků (na základě odsouhlasené písemné objednávky společenství vlastníků) nebo na základě dohody,
  • na základě Mandátní smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem lze sjednat případnou plnou moc udělenou SVJ pro předem dohodnutý rozsah prací.